TERMES I PRIVACITAT

CONDICIONS D'ÚS

THENUTRITION.STORE posa a disposició a la seva pàgina web www.thenutrition.store determinats continguts informatius sobre les seves activitats.

Aquestes condicions d'ús regeixen única i exclusivament l'ús del lloc web THENUTRITION.STORE per part dels USUARIS que hi accedeixin. Aquestes condicions d'ús s'exposen a l'USUARI a la pàgina web www.thenutrition.store en totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un USUARI introdueix les seves dades en els formularis existents, perquè pugui llegir, imprimir, arxivar i acceptar. a través d'internet, l'USUARI no pot introduir de manera efectiva les seves dades sense que s'hagi produït aquesta acceptació.

L'accés al lloc web THENUTRITION.STORE implica l'acceptació sense reserves d'aquestes condicions d'ús, que l'USUARI afirma comprendre en la seva totalitat. L'USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s'hi ofereixen per a la realització d'activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment aquestes condicions generals.

1. INFORMACIÓ

1.1. El lloc web THENUTRITION.STORE s'ha creat, d'una banda, amb la finalitat de posar a disposició de tercers la informació de les seves activitats i poder contactar amb THENUTRITION.STORE per sol·licitar informació addicional i, d'altra banda, posar-la a disposició dels usuaris. . la possibilitat d'adquirir els productes oferts. La sol·licitud de serveis o articles oferts per a la seva compra al web es regirà per les condicions generals de contractació particulars.

2. CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

2.1. La utilització del lloc web THENUTRITION.STORE no implica el registre obligatori per a l'USUARI tret que aquest USUARI vulgui utilitzar la base de dades d'articles existents a www.thenutrition.store, o utilitzar el servei d'atenció al client a través del xat, on caldrà registrar-se omplint un formulari bàsic, aquesta subscripció es regirà per les condicions generals específiques. Les condicions d'accés i ús d'aquest lloc web es regeixen estrictament per la legislació vigent i pel principi de bona fe, comprometent-se l'USUARI a fer un bon ús del lloc web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la llei, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual, etc. THENUTRITION.STORE prohibeix expressament el següent:

2.1.1. Realitzar actuacions que puguin causar qualsevol tipus de dany als sistemes de THENUTRITION.STORE o a tercers en o a través del lloc web per qualsevol mitjà.

2.1.2. Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial de manera directa o encoberta, enviant correus electrònics massius (“spamming”) o enviant missatges grans per bloquejar servidors de xarxa (“mail bombing”).

2.2. THENUTRITION.STORE pot interrompre l'accés a la seva pàgina web en qualsevol moment si detecta un ús contrari a la llei, a la bona fe o a aquestes condicions generals – veure clàusula cinquena.

2.3. Les dades registrades seran cedides a un fitxer titularitat de THENUTRITION.STORE per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. THENUTRITION.STORE declara que les mesures tècniques i organitzatives de protecció de dades s'han adoptat arran del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre: desembre, Protecció de Dades de Caràcter Personal .

2.3.1. Les teves dades seran incorporades a un fitxer protegit del qual THENUTRITION.STORE s'encarrega de gestionar/permetre l'accés al teu compte de client i enviar-li informació sobre els nostres productes i serveis, fins i tot per mitjans electrònics si així ho desitja. Els usuaris les dades dels quals siguin objecte de tractament poden exercir lliurement els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades en els termes especificats a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, d'acord amb el procediment legalment establert. Aquests drets es podran exercir mitjançant l'enviament d'una comunicació escrita degudament signada, acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI, per correu electrònic a l'adreça info@thenutrition.store sol·licitant la modificació o supressió de les seves dades personals.

3. CONTINGUTS

3.1. El contingut incorporat a aquest lloc web ha estat elaborat i inclòs per:

3.1.1  THENUTRITION.STORE utilitza fonts internes i externes de manera que THENUTRITION.STORE només es fa responsable del contingut elaborat internament.

3.1.2. Tercers aliens a THENUTRITION.STORE, ja sigui per col·laboració directa al lloc web o presents mitjançant hipervincles o enllaços a altres llocs web o a notícies d'altres llocs dels quals THENUTRITION.STORE no és titular. En cap cas THENUTRITION.STORE serà responsable dels continguts així introduïts i no garanteix el correcte funcionament de tots aquests enllaços o hipervincles. L'USUARI que desitgi establir un hiperenllaç a la seva pàgina web al lloc web THENUTRITION.STORE no farà un ús il·lícit o contrari a la bona fe de la informació posada a disposició en l'esmentat lloc web.

3.2. THENUTRITION.STORE es reserva el dret de modificar el contingut existent a la seva pàgina web en qualsevol moment.

4. RESPONSABILITAT

4.1. THENUTRITION.STORE en cap cas serà responsable de:

4.1.1. Falles i incidències que es puguin produir en les comunicacions, supressió o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.

4.1.2. De la producció de qualsevol tipus de dany que els USUARIS o tercers poguessin ocasionar al lloc web.

4.2. THENUTRITION.STORE es reserva el dret de suspendre l'accés sense previ avís a la seva discreció i de manera permanent o temporal fins que s'asseguri la responsabilitat efectiva dels danys que es puguin produir. Així mateix, THENUTRITION.STORE col·laborarà i comunicarà aquestes incidències a l'autoritat competent tan bon punt tingui coneixement fefaent que els danys causats constitueixen qualsevol tipus d'activitat il·lícita.

4.3. En el cas que qualsevol clàusula d'aquest document sigui declarada nul·la, les altres clàusules romandran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa d'aquestes condicions. THENUTRITION.STORE no podrà exercir cap dels drets i facultats conferits en aquest document, la qual cosa no implicarà en cap cas la renúncia al mateix llevat que ho reconegui expressament THENUTRITION.STORE.

5. ACORD DE COLOCACIÓ DE COMANDES

5.1. Aquests termes i condicions, juntament amb la confirmació de la teva comanda, constitueixen un CONTRACTE entre la nostra empresa i tu.

6. COMANDES FRAUDULENTES I/O REBUÏMENT DE L'EFFECTIU A L'ENTREGA

6.1. Segons les condicions d'ús de la nostra pàgina web, quan es rebutja un enviament per motius personals del client, és responsabilitat del client el pagament de les despeses d'enviament d'anada i tornada de la comanda. Si no es realitza el pagament de les despeses que el rebuig ha ocasionat a THENUTRITION.STORE, l'import es reclamarà per via judicial, i acreditat amb les dades del client i l'adreça IP de l'ordinador des del qual s'ha fet. la sol · licitud.

6.2. Aquestes condicions generals es formulen d'acord amb el Codi civil i de comerç, la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista, la Llei 7/1998, de 13 d'abril, de condicions generals de contractació i la Llei 7/1995, de 23 de març, sobre Crèdit al Consum.

6.3. Cada comanda que surt de les nostres instal·lacions és gravada per càmeres de seguretat per tal d'evitar possibles fraus.

7. CONDICIONS D'ENVIAMENT

7.1. Característiques:  Els terminis de lliurament variaran segons els productes i les províncies de lliurament. Els terminis de lliurament s'indiquen en dies hàbils (de dilluns a divendres) i començaran a comptar des de la confirmació del pagament al nostre compte bancari, TPV Virtual o Paypal; o immediatament en el cas de contrareemborsament.

7.2. Condicions:  En cas d'incompliment de la data de lliurament especificada en més de 14 dies hàbils, el comprador podrà optar per cancel·lar la comanda i rebre l'import pagat. La manca de lliurament no es considerarà com a tal si s'hagi retardat voluntàriament o si el comprador no ha pogut ser localitzat mitjançant la informació facilitada pel comprador.

7.3. Incident en l'enviament: THENUTRITION.STORE no podrà enviar els articles si per errors en les dades d'enviament del client; informació d'enviament o registre falsa o qüestionable; errors informàtics; error de processament informàtic; error tipogràfic a la fitxa d'informació del producte; error d'estoc o error en els sabors escollits, no s'ha pogut contactar amb el client per resoldre la incidència. 

7.4. Assegurança:  Les comandes viatgen cobertes amb una assegurança per 100% del valor de la mercaderia. Si el vostre enviament es fa malbé a causa del transport, heu d'indicar les anomalies a l'albarà del transportista. No s'acceptaran reclamacions transcorregudes 24 hores des de la recepció de la mercaderia. Qualsevol reclamació per danys en el transport s'ha de dirigir a THENUTRITION.STORE dins del termini indicat. Recordeu no llençar mai l'embalatge dels productes fins que comproveu que estan en perfecte estat i comproveu que tots els productes coincideixen amb els que vau demanar.

7.5. DUANA GESTIÓ:  Les Illes Canàries, Ceuta, Melilla i altres zones que requereixin la gestió d'un agent duaner, comportaran despeses addicionals (despatx de duanes, impostos locals, etc.) de les quals THENUTRITION.STORE no es fa responsable, sempre complint amb la legislació vigent. Si la zona d'enviament està exempta d'impostos generals, i s'adapta a la legislació local, el lloc web exclourà o afegirà els imports corresponents, però en cap cas es gestionaran ni es faran càrrec les despeses de despatx de duana i/o impostos corresponents a la zona. destinació que pugui sorgir.

8. DEVOLUCIONS

8.1. En cas d'error de magatzem en productes promocionals, incloses les ofertes de descompte, en cap cas es tornarà a enviar el producte, intentant mediar per arribar a una solució més beneficiosa per a ambdues parts.

8.2. ESTAT COVID: Seguint les recomanacions de les institucions, no es tornaran a emetre comandes en estat d'alerta tret que l'import de la comanda sigui superior a 100 €. En aquest cas, per motius de responsabilitat social, es retornarà l'import corresponent.

9. ENVIAMENTS REFRIGERATS:

9.1.  Els enviaments de productes refrigerats es realitzen a través de les empreses SEUR o designades per THENUTRITION.STORE en funció de la destinació. 

9.1.1. El termini de lliurament dels productes refrigerats serà de 48/72 hores. 

9.1.2. Les comandes realitzades entre dimecres a les 20:00h i diumenge a les 20:00h s'enviaran dilluns, ja que les esmentades empreses de transport no distribueixen frigorífics el cap de setmana i es perdrien dies. de caducitat.

9.1.3. Les comandes a les Illes Balears s'enviaran els dilluns o els dimarts per garantir que s'entreguen la mateixa setmana. 

9.1.4. La comanda mínima de productes refrigerats és de 20€.

10. ROBA TÈXTIL I ESPORTIVA:

10.1. En cap cas es retornarà l'import de productes tèxtils, roba esportiva i complements. 

10.2. En cas d'error de talla, el client serà responsable d'enviar el producte a les nostres instal·lacions. Un cop comprovat el correcte estat del producte, es realitzarà un canvi de talla o un tiquet del mateix valor per canviar en un termini de 30 dies. 

10.3. Cada comanda que surt de les nostres instal·lacions és gravada per càmeres de seguretat per tal d'evitar possibles fraus. 

11. DRET DE RETIRADA

11.1. Té dret a desistir d'aquest contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El període de desistiment caducarà 14 dies naturals des de la data de lliurament de la comanda.

Per exercir el dret de desistiment, cal que ens comuniquis el teu nom, adreça completa i telèfon de contacte o adreça de correu electrònic i la teva decisió de desistir del contracte mitjançant una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). ).

11.2. Per complir amb el termini de desistiment, n'hi ha prou amb que la comunicació relativa al seu exercici d'aquest dret s'enviï abans que venci el termini corresponent.

11.3. En cas de desistiment per part vostra, us reemborsarem tots els pagaments rebuts, incloses les despeses d'enviament (a excepció dels costos addicionals derivats de la vostra elecció d'un mètode de lliurament diferent del mètode de lliurament més barat. ordinari que oferim) sense cap retard indegut i, en tot cas, com a màxim de 14 dies naturals a partir de la data en què se'ns comuniqui la seva decisió de desistir d'aquest contracte. Procedirem a fer aquest reemborsament utilitzant el mateix mètode de pagament utilitzat per a la transacció inicial, llevat que hagis indicat expressament el contrari; En qualsevol cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència de la devolució.

11.4.  Ens ha de retornar o lliurar la mercaderia directament, després de posar-se en contacte amb info@thenutrition.store, sense cap dilació indeguda i, en tot cas, com a màxim 14 dies naturals des de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistir del contracte. El termini es considerarà complert si retorneu la mercaderia abans que hagi transcorregut aquest termini. Només serà responsable de la disminució de valor de la mercaderia derivada de manipulacions diferents de les necessàries per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament de la mercaderia.

12. GARANTIES LEGALS

12.1. En cas de produir-se un producte defectuós, el venedor haurà de procedir, si escau, a reparar, substituir, reduir el preu o resoldre el contracte, tràmits que seran gratuïts per al consumidor i usuari. El venedor és responsable de qualsevol falta de conformitat que es manifesti en el termini de dos anys des del lliurament. El consumidor i l'usuari han d'informar el venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos a comptar des del seu coneixement.

12.2. Els productes d'equipament esportiu no peribles tenen una garantia de 2 anys.

13. FORMES DE PAGAMENT

13.1. Condicions generals de les nostres formes de pagament:

13.1.1. Pagament amb targeta de dèbit/crèdit:  Pots pagar l'import total de la compra, pagant amb targeta de dèbit o crèdit a través del nostre TPV virtual segur, que garanteix la seguretat i fiabilitat del pagament.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

14. En compliment del que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals, THENUTRITION.STORE comunica a l'Usuari que actua com a responsable del tractament de la informació personal. Això és essencial per oferir els serveis sol·licitats i proporcionar informació sobre la nostra empresa que pugui ser d'interès.

15. TRANSMISSIÓ I ENREGISTRAMENT DE DADES PERSONALS

15.1. L'enviament de dades personals és obligatori per establir contacte i obtenir informació sobre els serveis oferts per THENUTRITION.STORE. El no facilitar les dades personals requerides o la no acceptació d'aquesta política de protecció de dades implica la incapacitat per subscriure's, registrar-se o rebre informació sobre aquests serveis.

15.2. En compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals, s'informa que les dades personals obtingudes mitjançant el seu enviament seran objecte de tractament per part del Responsable THENUTRITION.STORE amb CIF: Y7604724H, situat a MARINA 300, 08025, BARCELONA.

16. EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES SUBMINISTRADES

16.1. L'Usuari assumeix la responsabilitat de transmetre la informació al Responsable THENUTRITION.STORE, sent l'únic responsable de l'exactitud i correcció de les dades facilitades. En aquest context, THENUTRITION.STORE està exempt de qualsevol responsabilitat.

16.1.1. Els usuaris estan obligats a garantir l'exactitud, validesa i autenticitat de les dades personals que faciliten, comprometent-se a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari també es compromet a facilitar informació completa i precisa en el formulari de registre o subscripció.

16.1.2. THENUTRITION.STORE declina la responsabilitat de l'exactitud de la informació que no provingui de la seva pròpia creació i s'identifiqui com a procedent d'una font externa. En conseqüència, THENUTRITION.STORE també declina qualsevol responsabilitat per danys potencials derivats de l'ús d'aquesta informació.

17. EXENCIÓ DE RESPONSABILITAT PER TRANSFERÈNCIA DE DADES A TERCERS

17.1. THENUTRITION.STORE es compromet a no cedir dades personals a tercers, excepte obligacions legals. No obstant això, en el cas d'aquesta cessió, s'emetrà una notificació prèvia, sol·licitant el consentiment exprés de l'afectat, d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Drets Digitals. Garantia.

18. EXERCICI DELS DRETS INDIVIDUALS

18.1. En qualsevol moment, els usuaris tenen dret a:

  • Accedir, rectificar, suprimir o oposar-se al tractament de les seves dades
  • Limitar el tractament de les seves dades
  • Oposar-se directament al tractament de dades
  • Exercir el dret a la portabilitat de les dades

19. CONTACTE

19.1. Tot l'anterior es pot executar mitjançant una sol·licitud per escrit, acompanyada de còpia del document oficial d'identificació, adreçada a THENUTRITION.STORE, a l'adreça: MARINA 300, 08025, BARCELONA. Alternativament, es pot enviar un correu electrònic a: info@thenutrition.store.

Obre el xat
Hola
Et podem ajudar?